SBK Motohaus ยินดีที่ร่วมเป็มสถานที่เยี่ยมชมดูงานภาคสนาม และ Workshop แก่นักศึกษาจากสถานบัน วิทยาลัยอาชีพเสนา ในระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2560 ขอให้น้องๆ ทุกคนได้รับอนาคตที่ดี สร้างสิ่งที่ดีต่อวงการมอเตอร์ไซค์ในยุคต่อๆไปครับ

Comments

comments